Microsoft System Internals

System Internals er en samling kraftige verktøy som du kan benytte på din PC for feilsøking og lignende.

Verktøyene kan hentes fra live.sysinternals.com enten via nettleser eller utforsker (\live.sysinternals.com). Den sistnevne metoden krever ingen nedlasting av filer, men kan også være litt…treig.

Noe som “mangler” på denne nettsiden er en enkel måte å laste ned alle filene på. Dette har jeg ordnet ved å ha et script som laster ned samtlige filer og pakker disse i en zip-fil.

Dette finner du her. Fila heter sysinternals.zip. Denne oppdateres hver natt, i tilfelle det skulle komme ut ny versjon av noen filer.

Jeg har også lagd et PowerShell-script som laster ned zip-fila og pakker den ut for deg på C:sysint. Denne stien kan endres til det du vil. (Krever PowerShell 5 – lastes ned her om du mangler det.)

 

#This requires PowerShell 5 – Download from here: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=50395

#Setting paths. This can be altered to what you feel is best
$url = “http://sysint.bjornar.eu/sysinternals.zip
$tempDL = “C:\tempsysinternals.zip”
$sysintPath = “C:\sysint”

#Downloading the file to the temp area
Write-Host “Downloading System Internals zip”
Invoke-WebRequest -Uri $url -OutFile $tempDL

#Deletes the sysintPath if it exists
If (Test-Path $sysintPath){
Write-Host “Deleting” $sysintPath
Remove-Item -Recurse -Force $sysintPath
}

#Unzips to the sysintPath
Write-Host “Extracting the file to” $sysintPath
Expand-Archive -Path $tempDL -DestinationPath $sysintPath -Force

#Removes the downloaded file after it’s done, no need for it anymore
Write-Host “Deleting the System Internals zip”
Remove-Item $tempDL

Write-Host “You now have updated System Internal tools”

Fila lastes ned til C:temp. Pakkes deretter ut til C:sysint (hvis C:sysint finnes fra før, fjernes denne).

Når utpakking er ferdig, så slettes zip-fila på C:temp. Det er utpakking (Expand-Archive) som krever PowerShell 5.

 

Scriptet kan du enten kjøre med PowerShell ISE eller lagre koden i en .ps1-fil, høyreklikke på fila og velge Kjør med PowerShell.