Enkle kommandoer i Ubuntu Linux

Dette her forutsetter at du har Ubuntu Linux (eller en annen linuxdistribusjon (f.eks Debian)) installert.

En av de første kommandoene det kan være lurt å lære seg er:

ls

Denne kommandoen lister filer og mapper/kataloger i den aktuelle mappen du er i. Jeg lagde meg en mappe som heter “Test”, og der la jeg til 4 tekstfiler. Når jeg bruker ls, ser det sånn ut:

Her ser du filene listes opp en etter en fra venstre til høyre. Dette gir veldig lite informasjon. Dersom vi ønsker mer informasjon kan vi skrive “ls -l”. Denne viser en mer detaljert liste.

ls vil også vise forskjellige farger på filene/katalogene, avhengig av hvilke rettigheter som er satt. En katalog vil vanligvis være skrevet i blått. Dersom den har chmod satt til 777 (alle har alle rettigheter), vil det være en grønn firkant rundt. Veldig enkelt om du undrer deg over hvor usikkert systemet ditt er.

Noen komplett liste over fargekodene har jeg ikke, men det finnes sikkert en liste en eller annen plass! 🙂

Her ser du den noe mer detaljerte listen du får. Helt til venstre ser du filrettighetene (eier, gruppe, alle – rwx er de mulige bokstavene). Deretter kommer eier og gruppe (viperius på begge). Til slutt ser du størrelse, dato, tidspunkt og filnavn.

Dersom du har mange kataloger og filer, og du ønsker å se bare en katalog, så kan du skrive følgende: “ls -ld katalognavn” for å finne den aktuelle katalogen.

Du har også enormt mange andre muligheter (bl.a. “ls -a” for å vise skjult kataloger og filer.). Skriv “man ls” for å se alle mulighetene.

Du har også muligheter til å lese innholdet i filene. Dette kan du gjøre meg “more” eller med “less”. Det som kan være greit å vite angående more og less, er at “less is more” stemmer her. Se om du finner forskjellen! Hint: For å lukke “less”, trykk q.

Du har også “cat” (og “tac” – baklengs). Anbefales ikke for å lese innholdet i en fil, men er veldig grei for å slå sammen filer og lignende. For å gjøre dette, skriv “cat argument1 argument2 argument3” osv… For å lagre output, kan du skrive det sånn:

“cat fil1.txt fil2.txt fil3.txt fil4.txt > allefiler.txt”. Den vil da lagre innholdet fra fil1 til fil4 i allefiler.

Ikke akkurat verdens beste introduksjon, men uansett. Mer kommer 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s