Siste eksamen

kjem mot meg med lange steg. Eg skal ha ein eksamen til. Den kjem no på tysdag kl. 9 på morgonen.

Er du ikkje sikker på kva for eit fag eg skal ha den dagen? Det er eg. Det er Programmering i Java. Eg treng heldigvis ikkje kode på papir. Eksamen blir heldt på datamaskin, og det er eg glad for.

Wish me luck! 🙂

2 thoughts on “Siste eksamen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s