Installere Opera ved hjelp av Terminal i Linux!

Kommandoen sudo apt-get install opera er en fin kommando å kunne bruke. Men for å kunne gjøre dette, må vi gjøre noen små endringer i kildelisten til Linux (Ubuntu i mitt tilfelle).

Kildelisten finner du her: /etc/apt/sources.list. For å gjøre endringer i denne, åpner du den i din favoritteditor. Jeg bruker nano.

sudo nano /etc/apt/sources.list

Helt nederst legger jeg til deb http://deb.opera.com/opera stable non-free.

Deretter, etter å ha lest på deb.opera.com, skrev jeg følgende kommando:

wget -O – http://deb.opera.com/archive.key | sudo apt-key add –

Når dette er gjort, kan du oppdatere apt-indeksen med sudo apt-get update. Du er nå ferdig, og kan enkelt skrive sudo apt-get install opera, og Opera vil bli installert for deg!

Short URL: http://bell.is/l/x1oxt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s