Legge til mange brukere på en gang i Linux!

Har du noen gang hatt planer om å legge til mange brukere på en gang, og vil gjøre dette på en enkel måte? Dette kan være greit om du vil ha egne brukere for å kjøre egne programmer, for eksempel om du skal kjøre forskjellige spillservere.

Det første du trenger er en fil (f.eks kan du kalle den “brukerfil” – dette navnet brukes videre av meg). Her fyller du inn brukernavn og passord på denne måten:

brukernavn1:passord1

brukernavn2:passord2

Og sånn fortsetter det til du er ferdig.

Når du er ferdig med dette lagrer du filen. Opprett en ny fil (f.eks skallprog).

Her legger du inn følgende kode:

#!/bin/bash

i=1
while read LINE
do
user=`echo $LINE | cut -f1 -d:`
useradd $user -m -d/home/random/$user
let i=$i+1
done < brukerfil
cat brukerfil | chpasswd
Det er i useradd du lager brukeren og oppretter en hjemmemappe. For å endre hjemmemappe, endrer du stien bak -d.
Her er et bilde for å visualisere det litt bedre:
Etter dette må du selvsagt lagre det, for så å endre rettighetene. chmod 755 (som gir kjøretilgang (x)).
Det neste som er nødvendig er å kjøre programmet: sudo ./skallprog
Sudo bruker jeg fordi jeg bruker Ubuntu, og der må du skrive dette for å kunne lage nye brukere.
Resultatet kan du se i bilder under her:
Bilde av innholdet i hjemmemappen: (Ved å endre /etc/skel kan du legge til/fjerne kataloger og filer som nye brukere skal få automatisk)
Informasjon fra etc/passwd (viser hjemmemappe, standardgruppe og hvilket shell de har tilgang til (bash, sh eller false er noen eksempler).
x etter brukernavnet viser til at passordet er lagret i kryptert form i filen /etc/shadow. Anbefales ikke å endre noe der. 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s